دانشجوی حقوق

دیگر نگران محاسبه مطالبات قدیمی خود نباشید
آنلاین محاسبه کنید و سپس طرح دعوی نمایید.نظرات() 

چهارشنبه 20 بهمن 1395

اعتبار امر قضاوت شده(مختوم)

نویسنده: سید محمد امین سیادت   طبقه بندی: آیین دادرسی مدنی، 

در پاسخ به سوال دوستی که پرسیده بودند:

آیا دادگاه دیگری می تواند در مورد رای قطعی و اجرا شده ی دادگاه صادر کننده حکم، رسیدگی نماید؟

برابر بند (۶) ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد»

دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.

نظرات() 

تفاوت حق کسب یا پیشه یا تجارت با سرقفلی

این دو مفهوم در گفتارهای روزمره معمولا با هم اشتباه گرفته می شوند.

حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع فصل پنجم قانون روابط موجر و مستاجر 1356 است. این حق مالی در این قانون تعریف نشده ولی از مواد18 و 19 اینطور برداشت میشود که این حق در نتیجه عمل تجاری مستاجر و رونق ملک موضوع اجاره ایجاد میشود و به هنگام تخلیه مالک باید مبلغی با عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر بپردازد.

قانون روابط موجر و مستاجر1356 بر قراردادهای اجاره با موضوع تجاری تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون روابط مالک و مستاجر1376، حاکم بوده.

حق سرقفلی موضوع فصل دوم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 است.

بر اساس ماده 6 قانون اخیر الذکر(( هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید میتواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید....))

با توجه به تبصره 1 و 2 ماده 6 و ماده 9 اگر موجر به هنگام انعقاد قرارداد اجاره مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر نگرفته باشد؛ به هنگام تخلیه، مستاجر مستحق دریافت سرقفلی نخواهد بود.


نظرات() 

اثبات امر عدمی:
سؤالی كه مطرح می شود این است كه آیا امر عدمی قابل اثبات است وآیا شخص می تواند بر امر عدمی اقامه دعوی كندیا خیر؟
در پاسخ لازم است كه متذكر شویم كه امر عدمی یا عدم خاص است یا عدم مطلق. عدم مطلق مانند این كه كسی مدعی شود هیچگاه در محل ومكان معینی نبوده است.وعدم خاص مانند اینكه شخصی مدعی شود در زمان خاصی در مكان معینی حضور نداشته است.عدم مطلق قابل اثبات نیست وكسی نمی تواند برای اثبات آن دلیل اقامه كند اما عدم خاص قابل اثبات است البته نه مستقیما بلكه ازطریق اثبات امر وجودی كه ملازمت با عدم خاص دارد .مثلا كسی نمی تواند اثبات كند هیچگاه در شهر مشهد حضور نداشته است اما می تواند ثابت كند كه در مورخه 1/8/87در مشهد نبوده است وآن از طریق اثبات حضور خود(امر وجودی) در همان روز در شهر دیگری یا درخارج از كشورمی باشد.
http://rajaei-law.blogfa.com

در مورد ماده265ق.م
اثبات عدم مدیونیت مدعی غیر ممکن نیست ومانند بسیاری از امور عدمی با اثبات یک امر وجودی، میسر است . چنانکه می توان ثابت کرد که وجه برای خرید چیزی داده شده است ،نه درمقام انجام تعهد واثبات به همین مقدار به مقصود کفایت می کند .ثانیا صرف عنوان امر عدمی نباید این توهم را درذهن تداعی کند که اثبات آن امکان پذیر نیست . موارد متعددی درقوانین وجود دارد که اثبات امر عدمی بر عهده مدعی نهاده شده است که به پاره ای از آنها اشاره می شود.
الف . ماده 95 قانون مدنی مقررمی دارد: هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین ینا خانه دیگر ی بوده است ، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند، مگر درصورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.))
دراین ماده اثبات (( عدم استحقاق )) بر عهده مدعی نهاده است .
ب، ماده 348 قانون مدنی می گوید: ؛؛ بیع جیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است ..؛؛ اگر مشتری مدعی بطلان عقد باشد ، باید عدم قدرت بر تسلیم بایع را به اثبات برساند.
http://banoyevakil.blogfa.com

هرچند از دیدگاه فقهای عظام شهادت عدمی (شهادت نفی) معتبر نیست لیکن آگر آن برگشت به شهادت بر اثبات باشد بلامانع است.  به دیگر سخن شهادت بر لوازم وجودی امر عدمی مسموع است و دادرس باید از راه احراز آن لوازم،  پی به ملزوم برد و لوازم عرفی و عادی دراین باره کافی است (ترمینولوژی حقوقی، دکتر لنگرودی،  ص 399).  چنانکه شهادت بر اعسار نمونه اجلی و روشن این نوع شهادت است لیکن آن از طریق اثبات درآمد و هزینه کرد و بررسی وضعیت دارایی مثبت و منفی خواهان آن  قابل اثبات است.

همچنین با مطالعه منابع زیر صحت مدعای پیش گفته اثبات میشود:

دانش نامه حقوقی، لنگرودی، ج 1 ص 504 و ج 5 ص 195 و 196

جواهر ج4/370/23 و 24

قضاء، آشتیانی،  ص 109

الاشباه و النظائر، ابن نجیم ،  ص 222

دایره المعارف علوم اسلامی،  ص 357 تا 430

سلوک الملوک ص 133

مسبوط در ترمینولوژی حقوقی، لنگرودی، ج 3 ص 2311 (به نقل از منبع آخری).

http://hassani.ir


دیوان عالی کشور ایران فرصت یافته است تا در یکی از آرای درخشان خود نظریه‌ «اثبات ناپذیری مطلق امر عدمی»را مورد تشکیک قرار داده،اثبات‌پذیر بودن آن را از طریق یک امر وجودی ملازم با آن ممکن بشمارد:

«دلیلی بر اینکه امر عدمی به‌طور کلی قابل تحقیق و رسیدگی نباشد موجود نیست و ممکن است به شهادت مطلعین مشتمل بر امر وجودی باشد،لذا عدم قبول تقاضای‌ مزبور به‌عنوان اینکه در امر عدمی مورد ندارد صحیح نخواهد بود.»

دیوان عالی کشور،رأی شماره 1706 مورخ 8/7/1318 به نقل از:
صدرزاده افشار(سید محسن):«ادّلهء اثبات دعوتی در حقوق ایران»،تهران،مرکز نشر دانشگاهی،1376،ص 25
noormags.ir
مقاله:
ژرف ساخت دلیل کیفری - پژمان پورزند مقدم

نظرات() noormags.ir
رایگان عضو شوید و از مجموعه مقالات معتبر حقوقی لذت ببرید...

نظرات() 

شنبه 19 مهر 1393

tort

نویسنده: سید محمد امین سیادت   

Tort1: personal injury claim
 A tort is a civil,not criminal, wrong, which excludes breach of contract. A tort entitles a person injured by damage or loss resulting from the tort to claim damages in compensation. Tort law has been built upon decisions made in reported court cases. Torts includes, for example:
Negligence_the breach of duty of care which is owed to a claimant, who in consequences suffers injury or (a) loss;
خطای مدنی1: مطالبه ی. خسارت (ناشی از)صدمه ی بدنی
خطای مدنی، مدنی است نه کیفری که نقض قرارداد را استثناء میکند.خطای مدنی حق مطالبه را به شخص صدمه(جسمی) دیده از آسیب یا زیان، که سبب آن ترت باشد، برای مطالبه ی خسارت به منظور غرامت میدهد. حقوق خطاها بر مبنای تصمیمات صادره(گزارش شده) از دادگا هها بنا شده است. خطاهای مدنی اقسامی دارند، برای مثال:
غفلت_عدم انجام مراقبت از خواهانی که در نتیجه، ضرر یا صدمه را متحمل می شود.

نظرات() 

تفکیک

یکی از مسائلی که ذهن بشر همواره در پی یافتن جوابی مناسب به آن می­باشد،شیوه­ی تنظیم وکنترل قدرت مرکزی در یک کشور و ایجاد قاعده­ای عام برای پیروی از آن در نظام­های اساسی مختلف بوده است.به نظر میرسد که تنظیم و مهار قدرت با قدرت که در نظریه تفکیک قوا مطرح شده است،شیوه ی مناسبی برای تنظیم و کنترل قدرت وجلوگیری از ایجاد حکومتهای تمامیت خواه وطاقوتی است.

نظارت و تعادل

فایده­ ی دیگر این جدایی کارآمد شدن امر نظارت صحیح و بیطرفانه است که به نظر میرسد ضامن بقای سالم ماندن یک نظام سیاسی است.اگر در میان قوای تفکیک شده تعادل صحیحی برقرار نشود،دیگر تفکیک قوا معنایی ندارد ودر جامعه­ای که واضع،مجری­ وقاضی قانون یکی باشند،به سختی می­توان حقوق عامه مردم را مسلم دانست.

برای درک بهترنظارت و تفکیک قدرت می­بایست مفهوم قدرت و سیری تاریخی از آن مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر لنگرودی:
((همانطور که آب را وقتی در ظرف­ها می­ریزیدشکل ظرف ها را به خود می­گیرد،حق انسان هم در ظروف زمانی شکل زمان خود را میگیرد))

البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که بحث از قدرت وتفکیک قوا در جامعه­ای که قدرت آن هنوز شکل اساسی و منسجمی به خود نگرفته کارآمد نمی­باشد.

دکتر لنگرودی:((نه امپراطور می­توانست تمرکز قدرت سیاسی را پدید آورد نه وحدت ملی! تمرکز قدرت سیاسی که اکنون شما را فرا گرفته است و در آن زندگی می­کنید،مدیون حوادث تاریخی متعدد قاره اروپاست که با تحدید قدرت فئودال­ها وسرانجام فرو پاشیدن قدرت آنان و تمرکز قدرت در دست سلاطین آن قاره آغاز شد و سرانجام با قیام بورژوازی،قدرت را ازدست سلاطین درآوردند و به حاکمیت ملی سپردند)) البته قبل از رسیدن به این مرحله نیز،پادشاهان برای نظارت بهترواداره­ی کارآمد امور مملکتی مختلف،وزیران متخصص به کار می­گرفتند که گونه­ ی ضعیفی از تفکیک قوا می­باشدودلیل ضعف آن،وحدت ناظر و عدم نظارت متقابل قوا بر یکدیگر وعدم تحدید مسئولیت هر قوه به نظرمی­رسد.با این حال تازمانی که تفکیک قوا از یکدیگر و نظارت هر قوه بردیگری وتحدید مسئولیت آنها در قوانین اساسی پیش بینی نشد،شکل قابل قبولی پیدا نکرد.


نمای کلی این بررسی علمی این گونه است:

     اول:تعاریف و نظریات پیرامون بحث نظارت بر قوا

     دوم:نگاهی تطبیقی بر سه نظام اساسی مختلف حول نظارت برقوا

     سوم:تحلیلی از نظارت بر قوا در نظام حقوق اساسی ایران


نظرات() 

مقدمه روال عادی صدور پروانه وکالت دادگستری ، برای فارغ التحصیلان دانشگاهی رشته های حقوقی ، به صورت شرکت در امتحانات سالیانه و طی مراحل گزینش اداری و سپس صدورپروانه کارآموزی وکالت و بعد از طی دوره کارآموزی و قبولی در امتحانات اختبار ، پروانه وکالت پایه یک دادگستری اعطاء میگردد.

لکن حسب مقررات موجود ، ممکن است اشخاصی که دارای سابقه کاری حقوقی یا قضائی هستند ، از طی دوره کارآموزی یا تمامی مقدمات مذکور معاف باشند و مستقیما پروانه پایه یک وکالت دادگستری برای ایشان صادر گردد . بنابر این طرق کلی پذیرش و اعطاء پروانه وکالت به یکی از سه جهت ذیل ممکن است :

الف : آزمون ورودی ( متقاضیان عادی ، دارندگان مدرک کارشناسی حقوق )
ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لایحه استقلال کانون ( کارشناسان حقوقی بازنشسته اداری )
ج : مشمولان تبصره یک ماده ۸ لایحه استقلال کانون ( دارندگان پایه قضائی )

الف : آزمون ورودی
در حال حاضر ، با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ کانونهای وکلای دادگستری ( فعلا یازدهگانه ) هر سال بطور مشترک و همزمان اقدام به برگزاری آزمون ورودی متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت می نمایند .

سوالات ، در سطح منابع درسی دوره کارشناسی حقوق و بر اساس متون قانونی معتبر ، بصورت تستی و چهار جوابی میباشد .

مواد امتحانی و ضرایب آن :
آئین دادرسی مدنی با ضریب ۳
حقوق مدنی با ضریب ۳
آئین دادرسی کیفری با ضریب ۲
حقوق تجارت با ضریب ۲
حقوق جزای عمومی و اختصاصی با ضریب ۲
اصول استنباط با ضریب ۱

آزمون ورودی توسط سازمان سنجش آموزش کشور و با همکاری کانونهای وکلای دادگستری ، در آخرین جمعه مهرماه هرسال برگزار می شود .

نمونه کامل سوالات آزمون ورودی وکالت ، معمولا در کتابفروشی های حقوقی ، به صورت سالانه و یا دورههای چند ساله ، قابل تهیه میباشد .

ثبت نام از کلیه متقاضیان ، در مردادماه هرسال ، از طریق آگهی منتشره درروزنامه اطلاعات ، بعمل می آید . متقاضیان باید در مهلت معین شده ، بعد از تکمیل فرم منتشره و پیوست کردن کپی مدارک مورد نیاز به همراه عکس ، درخواست شرکت در آزمون را تکمیل و ارسال نمایند .

تعداد و میزان کارآموز پذیرفته شده برای هر کانون ، به هنگام ثبت نام اعلام می شود .

این تعداد به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذپروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ ، برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری مربوط میباشد .

شرایط متقاضیان برای ثبت نام :
۱ – دارابودن دانشنامه معتبر لیسانس حقوق قضائی یا بالاتر حقوق ( از دانشکده های حقوق داخل یاخارج کشور که مورد تائید وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری باشد ) یافقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی ودانشگاهی با تائید مرجع صالح .

۲ – سن دادوطلبان در زمان صدور پروانه کارآموزی نباید در استان تهران بیشتراز ۴۰سال وسایر استانها بیشتراز ۵۰ سال باشد .

۳ – برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادرمی شودکه دارای شرایط مندرج درقانون کیفیت اخذپروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ ونیزسایر مقررات باشند .

مدت کارآموزی :
مدت کارآموزی هجده ماه تمام می باشد ، مدت کارآموزی اعضای هیات علمی دانشکده های حقوق و مشمولین بند « د » ماده ۸ لایحه استقلال کانون نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود .

آئین نامه تکالیف و وظایف دوره کارآموزی در سایت اطلاع رسانی « قسمت کارآموزی و اختبار » ، قابل دست یابی میباشد .

اختبار :
پس از اتمام دوره دوره کارآموزی و انجام تکالیف مربوط به آن ، اختبار بصورت کتبی و شفاهی از موارد درسی زیربعمل می آید :

حقوق مدنی – آئین دارسی مدنی – آئین دادرسی کیفری حقوق تجارت – حقوق جزای عمومی واختصاصی – حـقوق ثبت و امور حسبی .

نمونه کامل سوالات اختبار سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۳ در سایت اطلاع رسانی « قسمت کارآموزی و اختبار » ، قابل دست یابی میباشد .

کارآموزان پس از موفقیت در اختبار کتبی و شفاهی ، پروانه پایه یک وکالت اخذ می کنند .

ب : مشمولان بند « د » ماده ۸ لایحه استقلال کانون ( کارشناسان حقوقی بازنشسته اداری )

شرایط :
۱ – دارا بودن لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال .

۲ – پنج سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت های حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت ونهادها ونیروهای مسلح ( مقدم بر لیسانس ) .

۳ – داشتن سی سال سابقه خدمت .

۴ – بازنشستگی بعد از سال ۱۳۷۳ .

مدت کارآموزی مشمولین بند د ماده ۸ مذکور ، نصف مدت سایر کارآموزان ( ۹ماه ) میباشد . تکالیف و وظایف کارآموزی این افراد همانند سایر کار آموزان میباشد .

پس ازپایان دوره کارآموزی وانجام تکالیف مربوط به آن اختبار ، با سایر کارآموزان بعمل می آید .

ج : مشمولان تبصره یک ماده۸ لایحه استقلال کانون . ( دارندگان پایه قضائی )
۱ ) اشخاصی که حداقل دارای دو سال سابقه و خدمت قضائی باشند به شرط :

۱ – دارا بودن دانشنامه لیسانس .
۲ – دو سال سابقه خدمت قضائی .

این متقاضیان از انجام تکالیف دوره کارآموزی معاف هستند ودر اولین اختباربا سایر کاآموزان شرکت خواهند کرد و پس از شرکت و قبولی در اختبار پروانه پایه یک وکالت برای آنان صادر خواهدشد .

۲ ) متقاضیان صدور پروانه پایه یک وکالت ۱ – ۲ ) ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شرایط متقاضیان پروانه پایه یک وکالت دادگستری را به شرح زیر بیان کرده است :

الف : کسانی که دارای ۱۰سال متوالی یا ۱۵ سال متناوب سابقه خدمت قضائی بوده و حداقل ۵ سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند وسلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد .

ب : کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و۵ سال سابقه خدمات قضائی داشته و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد .

ج : نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم و۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند .

۲ –۲ ) قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح که مقرر می دارد :

افسران نیروهای مسلح که واجد شرایط زیر باشند پس از بازنشستگی با رعایت مقررات ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلامصوب اسفند۱۳۳۳ می توانند بدون طی کارآموزی به کار وکالت بپردازند وکانون وکلای دادگستری به این قبیل افراد پروانه وکالت درجه یک اعطا خواهد کرد .

الف : دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته حقوق .
ب : دارابودن حداقل ۵سال سابقه خدمت متوالی ویا ۸ سال خدمت متناوب در مشاغل سازمانی قضائی زیر :
۱ – رئیس وعضو دادکاه عالی انتظامی و دادستان و دادیار .
۲ – دادستان ارتش و معاون او .
۳ – رئیس و عضو دادگاه نظامی .
۴ – دادستان ، دادیار ، بازپرس ، ومعاون بازپرس ومعاون بازپرس نظامی .

http://iranbar.com

سوال: آیا دانشجوی کارشناسی ارشد می تواند بدون کارت معافیت نظام وظیفه در آزمون وکالت شرکت کند؟

پاسخ: تبصره بند هـ بخش ۳ آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی : دانشجویان ذکور مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال ۱۳۸۵ به بعد و دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال ۱۳۸۴ به بعد در صورت ارائه اصل گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر سال ورود در گواهی مذکور می توانند در آزمون ورودی شرکت نمایند.(لیکن به هر حال تسلیم پروانه وکالت پایه یک به افراد مشمول این تبصره پس از پایان دوره کارآموزی منوط به ارائه کارت معافیت دائم یا پایان خدمت خواهد بود).

منبع: سایت حقوقی حقوق امروز

نظرات() 

یکشنبه 14 مهر 1392

حقوق جانوران

نویسنده: سید محمد امین سیادت   طبقه بندی: حقوق جانوران، 

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
حقوق جانوران
Shanghai-monkey.jpg
هواداران حقوق جانوران بر این باورند که آن‌ها را باید به شکل شخصیت‌هایی نگریست، نه دارایی.
شعار جانوران اعضای جامعه اخلاقی هستند.
پیشگامان جرمی بنتام (۱۸۳۲-۱۷۴۸)
هنری سالت (۱۹۳۹-۱۸۵۱)
کنشگران نوین تام ریگان، اینگرید نوکرک،
پیتر سینگر
کتاب‌های اصلی حقوق جانوران سالت (۱۸۹۴)
رهایی جانوران سینگر (۱۹۷۲)
حوزه فلسفه، اخلاق

هواداران حقوق جانوران بر این باورند که ایجاد درد و رنج برای جانوران نادرست است و جانوران نباید خورده شوند، در باغ وحش‌ها اسیر و زندانی باشند، در تحقیقات دردناک، یا هر نوع تحقیقات دیگری از آنها استفاده شود و خصوصا اینکه نباید برای توسعه زندگی انسان‌ها به محیط زندگی آنان تجاوز شود. آنها معتقدند که جانوران دارای حقوق قانونی و اخلاقی معینی هستند که شامل حق آسیب و آزار ندیدن نیز می‌گردد.

از دیدگاه اخلاق

بحث درباره اخلاق و رویکرد اخلاقی انسان‌ها درباره جانوران به گذشته‌های بسیار دور می‌رسد. نخستین اشاره‌ها به حقوق جانوران و رفتاری که انسان باید در برابر آن‌ها پیش گیرد تا اخلاق را رعایت کرده باشد، به یونان باستان باز می‌گردد. در کل، دیدگاه‌های گوناگون درباره اینکه انسان باید چه رویکردی نسبت به جانوران دیگر در نظر گیرد به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: دیدگاه «عدم التزام»، «التزام نامستقیم»، و «التزام مستقیم».

در دید کسانی که به عدم التزام انسان به داشتن دستگاه اخلاقی باور دارند، جانوران هیچ حقوقی ندارند و انسان‌ها می‌توانند با آن‌ها هر آن گونه که دوست دارند، رفتار کنند. افلاطون از جمله هواداران این دیدگاه بود و جانوران را «هیولاهای بی‌قانون» می‌خواند. دیگر باورمندان به این دیدگاه از جانوران «به مانند پتک و سنگ» نام برده‌اند؛ به آن معنا که همان گونه که پتکی می‌تواند سنگی را به هر شکل که خواست در بیاورد، انسان نیز می‌تواند جانوران را به هر روش دلخواه به زیر سلطه خود آورد.

مجاورت با انسان

باورمندان به «التزام نامستقیم» اما حقوق جانوران را نه به خاطر وجود خودشان، که برای ارتباطی که آن‌ها با انسان‌ها دارند، قابل تعریف می دانند. آن‌ها بر این باورند که اگرچه جانوران حقوق ندارند، اما این نمی‌تواند دلیلی برای انسان در برخورد ناشایست با آن‌ها باشد. در عوض، ما باید با احترام با آن‌ها برخورد کنیم چون این باعث برخورد احترام‌آمیز ما با همدیگر می‌شود. برای نمونه، هنگامی که با جانور خانگی کسی برخورد بد کنیم، انگار با آن شخص برخورد ناشایست کرده‌ایم.

رویکرد این دیدگاه در برابر جانوران وحشی نیز به همان صورت تعریف می‌شود: اینکه با جانوری رفتار شایسته داشته باشیم باعث می‌شود که با دیگران نیز رفتار شایسته در پیش گیریم. کانت و آکویناس از جمله هواداران این دیدگاه بودند. کانت می‌گوید: «اویی که به جانوران ستم کند، در ارتباطش با مردمان نیز ستمکار می‌شود». آکویناس نیز تلاش کرد تا دیدگاه مسیحیت نسبت به جانوران را با بهره‌گیری از کتاب مقدس تبیین کند. او بر این باور بود که اگرچه کتاب مقدس انسان را به زیر سلطه درآوردن جانوران وحشی فرا می‌خواند، در عین حال کارهایی همچون پوزه‌بند زدن بر روباه یا کشتار پرندهٔ همراه با جوجه اش را غیراخلاقی می داند.

موارد بسیاری برای درستی یا نادرستی دیدگاه التزام نامستقیم ارائه شده‌اند. برای نمونه، بررسی‌ها نشان می‌دهند که نوجوانانی که از دیدن شکنجه گربه‌ها لذت می‌برند پتانسیل بیشتری برای خلافکار شدن در بزرگسالی دارند. در سوی مخالف اما، کسانی نیز که به حقوق جانوران اهمیت می‌دهند صرفاً بشردوست نمی‌شوند؛ نازی‌ها از جمله بزرگترین هواداران حقوق جانوران در طول تاریخ بوده‌اند ولی کشتارهای فجیعی بر ضد انسان‌ها داشته‌اند. اگرچه بررسی‌های روانشناسانه در رابطه با درستی این نگره پیشنهاد شده‌اند، تعدادی از فیلسوفان آن را به خاطر «ذات انسان‌محورانه‌اش» زیر سوال برده‌اند و دیدگاه التزام مستقیم را مطرح کرده‌اند.

در دیدگاه التزام مستقیم، انسان‌ها به صورت مستقیم ملزم به رعایت اصول اخلاقی در برابر دیگر جانوران هستند. دو بنیان برای چنین دیدگاهی وجود دارد: فایده‌گرایی، وظیفه‌گرایی.

بر پایه فایده‌گرایی، انسان‌ها و جانوران هر دو «حساس» هستند و رفتار انسان باید در جهت افزایش شادی و لذت در جامعه حساسان و کاهش درد و رنج در میان آن‌ها باشد. کم کردن از بار رنج و درد جانوران خود عملی اخلاقی است و به گفته بنتهام، انسان نباید از خود بپرسد آیا جانوری سخن می‌گوید یا توانایی استدلال دارد، بلکه آیا درد می‌کشد یا نه؟ پیتر سینگر از جمله هواداران کنونی اصلی این دیدگاه است. در کتاب نامدارش، رهایی جانوران، او استدلال می‌کند که انسان‌ها باید پیش از اقدام به انجام هر کاری با خود بیندیشند که آیا با این کار شادی در میان همه جانداران حساس بیشینه می‌شود یا نه؟ در صورتی که انسان به چنین چیزی نیندیشد، به نوعی گونه‌پرستی کرده است که عبارت است از ترجیح یک گونهٔ زیستی به دیگر گونه‌ها.

توسعه دیدگاه

در جهان باستان

در یونان و روم باستان، تعدادی از فیلسوفان و اندیشمندان هوادار سرسخت حقوق جانوران بودند. قدیمی‌ترین نوشته‌ها درباره ترجیح گیاه‌خواری به کشتن جانوران بر پایه اصول اخلاقی مربوط به افلاطون است. سیسرو، اپیکور، هرودوت، هوراس، اووید، پلوتارک، سنکا، و ویرژیل نیز همگی از «دیوانگانِ جانوران» بودند.

سده ۱۷ام: جانوران به مثابه ماشین‌های طبیعت

در سده ۱۷ام میلادی، اندیشه‌های رنه دکارت، که متاثر از دیدگاه‌های مذهبی وی بودند، تاثیر بزرگی در نگرش انسان‌ها نسبت به حقوق جانوران تا مدت‌های زیادی گذاشت. دکارت تفاوتی مطلق میان ذات آدمی و جانوران گذاشت و آن‌ها را قابل مقایسه با آدمی ندانست. به باور او، جانوران «ماشین‌های طبیعت» بودند که اگرچه می‌خوردند، می دیدند، و می‌شنیدند، اما به عنوان یک ماشین هیچ حسی نداشتند و نمی‌توانستند درد را متوجه شوند. استدلال او چنین بود که چگونه خداوند می‌تواند به جانوران درد را بچشاند، حال آنکه آن‌ها بی هیچ گناهی به دنیا می‌آیند و نباید مستحق درد کشیدن باشند. چنین اندیشه‌ای باعث شد که خود از جمله تشریح‌کنندگان زندهٔ جانوران شود و برای نمونه، سگ‌ها را به تخته‌ای میخکوب کند و بدنشان را از هم بگشاید تا چرخش خون در بدن آن‌ها را مشاهده کند.

سده بیستم

شیر زخمی در قفس

حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان پس از رسیدن به قدرت در ۱۹۳۳ پیشرفته ترین قوانین حفاظت از حیوانات در اروپا را وضع کرد. به نوشته کاتلین کیت این اولین تلاش یک حکومت برای شکستن مانع بین گونه‌ها، دوگانگی سنتی بین انسان و حیوان بود. انسان به عنوان یک گونه با آریاییان در صدر سلسله مراتب، و در پی آن گرگ‌ها، عقاب‌ها و خوک‌ها جایگاه مقدسش را از دست می‌دهد، و یهودیان و موشها در قعر قرار می‌‎گیرند. کیت می‌نویسد که این احتمالاً بدترین پاسخ به مساله رابطه ما با دیگر گونه‌ها بود.

بهره‌گیری در پژوهش‌های علمی

با آغاز انقلاب پزشکی و فزایش آگاهی انسان‌ها نسبت به دانش پزشکی، جانوران بخش جدایی‌ناپذیری از آزمایش‌های علمی بشر شدند. با گسترش دانش و افزوده شدن شاخه‌های نوینی چون میکروب‌شناسی، عصب‌شناسی، و مهندسی پزشکی به پزشکی و نیز گسترش پژوهش بر دانش‌هایی چون علوم فضا، جانوران بیشتر و بیشتری در آزمایشگاه‌ها زیر آزمایش قرار گرفتند. امروزه تخمین زده می‌شود که بر روی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون جانور در آزمایشگاه‌های سراسر جهان آزمایش‌های علمی انجام می‌شود. از این جانوران برای اهداف گوناگونی بهره گرفته می‌شود که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: پژوهش‌های بنیادین زیستی، پژوهش‌های کاربردی پزشکی، تهیه دارو، تست مواد مصرفی همانند مواد آرایشی و افزودنی‌های خوراکی و کودها، بهره‌گیری در موسسات آموزشی برای دانشجویان، و به کارگیری آن‌ها برای بیرون کشیدن مواد دارویی همچون سرم.

هواداران بهره‌گیری از جانوران برای این منظورها اغلب آن‌ها را روش‌هایی برای بهبود تندرستی بشر و در راه کمک به بقای آن به شمار می‌آورند. این دیدگاه در راستای اندیشه فایده‌گرایی قرار می‌گیرد. مخالفان این نظر بر این باورند که در هنگام در نظر گرفتن سود این آزمایش‌ها، باید سود کلی آن برای همه جانداران حساس در نظر گرفته شود و نه تنها انسان‌ها.

تعداد زیادی از جانوران به کار گرفته شده در راه آزمایش، آن‌هایی هستند که برای تست مواد شیمیایی و بهداشتی به کار می‌روند. از آنجا که قوانین FDA حکم می‌کنند که آسیب‌های احتمالی هر کالایی پیش از ارائه به بازار باید توسط سازنده بررسی شوند، بسیاری از شرکت‌های دارویی و بهداشتی اقدام به بهره‌گیری از جانوران به عنوان نمونه‌های نزدیک به بشر کرده‌اند. در بعضی موارد، همچون آزمون دریز که در آن مواد شیمیایی را به درون چشم خرگوش‌ها می‌ریزند تا التهاب‌زایی آن در انسان را آزمایش کنند، واکنش‌های مردمی نسبت به غیراخلاقی بودن آزمایش باعث قطع انجام آزمایش توسط بنیادهای آموزشی و آرایشی شده است.

امروزه اما روش‌های نوینی برای بهره‌گیری از بافت‌هایی که از بدن جانوران زنده تهیه نشده‌اند ارائه شده و چندین فروشنده بزرگ کالاهای آرایشی، برای نمونه بادی شاپ، آزمایش بر جانوران را به پایان رسانده‌اند. چنین چیزی سود سرشاری برای این شرکت‌ها به ارمغان آورده و این می‌تواند به دلیل جایگاه برتر اخلاقی آن شرکت‌ها نسبت به رقبایشان در ذهن خریدار بوده باشد. پژوهش‌های جدید نشان داده‌اند که بافت‌های جایگزین نه تنها از لحاظ اخلاقی دست بالا را دارند که اغلب نتیجه بهتر و دقیق‌تری نسبت به بافت‌های جانوری در اختیار می‌گذارند.

حقوق جانوران و گیاه‌خواری

ذات بشر و اینکه آیا بشر نیازی به خوردن دیگر جانوران برای ادامه زندگی دارد از جمله بحث‌های با تاریخ بسیار طولانی در میان اندیشمندان، فیلسوفان، دینداران، و دانشمندان بوده است. چنین بحث‌هایی، چه در میان موافقان حقوق جانوران و چه در میان مخالفان آن، اغلب منجر به این پرسش می شده‌اند که آدمی باید کدام روش غذاخوردن را برگزیند که در آن جانوری کشته نشود؟ از این رو، گیاه‌خواری و ارتباط آن با حقوق جانوران از گذشته تاکنون مورد کنکاش بوده است.

اگرچه متن‌های کوتاه و جسته و گریخته‌ای از شخصیت‌هایی در طول تاریخ که گیاه‌خواری را به عنوان روش زندگی برگزیده‌اند، موجود هستند، نخستین متن مستند که ارتباط میان گزیدن رژیم غذایی گیاهی و احترام به حقوق جانوران را مطرح می‌کند نوشته‌های پلوتارک است. او در این نوشته‌ها، که به هنگام جوانی به رشته نگارش درآورده، به شدت از گیاه‌خواری و لزوم دست کشیدن از کشتن جانوران دفاع می‌کند؛ اگرچه به نظر می‌رسد که بعدها این نظر خود را ملایم می‌کند.به گفته او، میوه‌ها بر روی زمین آنچنان به وفور یافت می‌شوند که آدمی نیازی به خوردن گوشت جانوران ندارد و چنین چیزی ناضروری و ناموجه است. او همچنین این پرسش را مطرح می‌کند که چرا و چگونه برای نخستین بار، انسانی گوشت خون‌آلود یک جانور را در دهان گذاشته.

باور به حقوق جانوران اما صرفاً به گیاه‌خوار مطلق شدن نمی‌انجامد. برای نمونه، اگرچه فرانسیس آسیزی قدیس علاقه بسیاری به جانوران و حقوقشان داشت، به گفته دانیل دومبروفسکی «فرانسیس قدیس یکی از نامدارترین عاشقان جانوران به شمار می‌رفت که عشق خود را به آن‌ها با خوردنشان ابراز می‌کرد.» نمونه دیگر، جرمی بنتهام است که نوشته‌هایش همواره مورد استناد هواداران حقوق جانوران قرار می‌گیرد و از جمله برای پشتیبانی از اندیشه گیاه‌خواری مصرف می‌شوند، ولی خود گیاه‌خوار نشد و تنها وجدان خود را با اینکه «جانوران غذایی به سرعت و با کمترین درد کشته شوند»، آرامش بخشید.

از دیدگاه دین‌ها

نوشتار اصلی: حقوق جانوران و دین

چون هیچ نیست که برای مرگ دست‌نیافتنی باشد. همه جانداران از حیات خود خرسند هستند، زِ درد گریزانند، لذت را می‌پسندند، از نابودی بیزارند. زین روی، همه حیات محبوب است.

مهاویرا، بنیان‌گذار آیین جین

دین از سه راه بر رفتار انسان نسبت به جانوران تاثیر می‌گذارد: نخست تغییر نگرش او و اینکه انسان چگونه جایگاه خود و دیگر جانوران را با معیار دین می‌سنجد. از این دید، دین‌های ابراهیمی اگرچه حقوقی برای جانوران قائل می‌شوند، همواره جانوران را در مرتبه پایین‌تری از «وجود» نسبت به انسان‌ها قرار می‌دهند. دوم، نقش دین در ساختن «ارزش» است و اینکه انسان‌ها چه ارزشی برای جان دیگر جانوران قایل هستند. برخلاف باورهای رایج در میان مسیحیان و یهودیان که بر پایه آن جانوران را آفریده خداوند برای خدمت به بشر می‌دانستند، باورمندان به آیین‌های شرقی بر پایه باور به آهیمسا کشتار جانوران را نادرست می‌دانستند.در نهایت، دین روش برخورد انسان را نسبت به جانوران نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. شریعت و کردار دینی تعریف شده در هر آیینی، به رفتار انسان‌ها در برابر دیگر جانداران سمت و سو می‌دهد و چنین چیزی می‌تواند اشکالی از احترام به حقوق جانوران را نیز شامل شود.

دین‌های ابراهیمی رویکردهای گوناگون و گاه متضادی نسبت به هم در زمینه ایجاد نوعی سامانه حقوقی برای جانوران در پیش گرفتند. در یهودیت، قربانی کردن جانوران اهلی همچون گاو و گوسفند برای رهایی دادن انسان از آلودگی گناه‌ها انجام می‌شود و در زمینه ذبح قوانین ویژه‌ای در تورات ذکر شده‌اند. انجام عمل قربانی کردن پس از نابودی دوم هیکل سلیمان کنار گذاشته شد، اگرچه بعضی متون ارتودوکس یهودیان به برقراری دوباره قربانی کردن‌ها در هیکل تشویق می‌کنند. در متن‌های مقدس آیین مسیحیت اگرچه اشاره مشخصی به رابطه میان انسان و جانداران دیگر نشده است، برداشت‌های آغازین برآمده از این متن‌ها گونه‌ای «تسلط» انسان بر جانوران را در خود پرورش دادند که در طول تاریخ تمدن غرب باعث بی‌تفاوتی و گاه سوءاستفاده از جانوران شد.

بر خلاف مسیحیت، رابطه میان انسان و جانوران در اسلام به روشنی بیان شده است و این از میان نوشته‌های قرآن و رفتار محمد (حدیث) آشکار است. در اسلام، جانداران جز انسان دارای احساست و علایق ویژه خود هستند و اگرچه جایگاه انسان به عنوان «خلیفهٔ الله» بالاتر از آن‌ها گذاشته شده، انسان‌ها به به کارگیری مسوولانهٔ این نقش فراخوانده شده‌اند.

در فقه اسلامی، قوانین ویژه‌ای برای رعایت اخلاق در برابر جانوران ذکر شده است. این قوانین شامل روش کشتن جانوران، عدم خشونت در هنگام ذبح، و رفتار اخلاقی با جانوران اهلی می‌شوند. سیره محمد در شکل‌گیری نگرش مسلمانان به حقوق جانوران نقش مهمی داشته و بسیاری از قوانین فقهی اسلامی درباره این مساله برآمده از آموزه‌های پیامبر در هنگام زندگیش هستند. از جمله پیشروانه‌ترین موارد از این دست، برقراری بعضی محدوده‌های ویژه با نام «حرم» بوده است که در آن‌ها هیچ جانوری نباید کشته می‌شد و یا به آن تعرضی صورت می‌گرفت. در حدیثی از محمد، او مکه را «حرم امنی» می‌نامد که در آن «شاخه درختش را نباید شکست و جانور وحشیش را نباید رماند.»

در مقایسه کلی با دین‌های ابراهیمی، میان آیین‌های برآمده از شرق ارزش بیشتری به جانوران داده می‌شود و تفاوت میان انسان و دیگر جانداران کمتر از تفاوت گذاشته شده در دین‌های ابراهیمی است. در این دین‌ها، باور به تناسخ باعث ایجاد نوعی ارتباط میان انسان‌ها و جانوران در گذشته و حال یک شخص می‌شود و اگرچه انسان‌ها در بالاترین رتبه اخلاقی در گیتی قرار می‌گیرند، آزار رساندن و کشتار جانداران ناپسند شمرده می‌شود. برای نمونه، در آیین هندو، باور بر این است که خدایانی چون راما و کریشنا به شکل جانورانی چون فیل پای بر زمین گذاشتند و ازین رو، احترام به آن جانوران واجب است. در سریما باگاواتام آمده که «هر کس باید با جانورانی چون آهو، شتر، خر، میمون، مار، پرنده، و حشرات آنگونه رفتار کند که گویی با فرزند خود.»

تاثیرات باور به این دین‌ها و نیز آهیمسا هنوز نیز در میان جامعه هند دیده می‌شود. برای نمونه، گاوها در هند به سادگی در خیابان‌ها راه می‌روند و کسی به آن‌ها معترض نمی‌شود. این همنشینی مسالمت‌آمیز انسان‌ها و جانوران در این کشور را همچنین می‌توان به بافت اقتصادی و نیاز جوامع هند به چنین زندگی تومان و احترام به محیط زیست ربط داد.


منبع: دانشنامه آزادwikipedia.org

نظرات() 

«بسم­ الله الرحمن الرحیم»

مقدمه

1-  هدف و قلمرو اینكوترمز

    هدف از اینكوترمز ارائه مجموعه‌­ای از مقررات بین­ المللی برای تفسیر متداول­ترین اصطلاحات مورد استفاده در تجارت خارجی است. بدین ترتیب از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات در كشورهای مختلف پرهیز می­شود یا حداقل تا میزان قابل ملاحضه­‌ای كاهش می‌یابد.

   اغلب طرفین قرارداد از روش­های تجاری مختلف كشور مقابل بی ­اطلاع هستند و این موضوع می‌تواند موجب سوء تفاهم، اختلاف و دعاوی حقوقی، اتلاف وقت و صرف پول زیادی شود. به منظور رفع چنین مشكلاتی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) اولین بار در سال 1936 مجموعه‌ای از مقررات بین­المللی را برای تفسیر اصطلاحات تجاری منتشر كرد كه به «اینكوترمز 1936» موسوم شد. بعداً در سالهای 1953، 1967، 1976، 1980، 1990، 2000 و اكنون در سال 2010 به منظور انطباق با روش­های معمول تجارت بین­المللی جاری اصلاحات و اضافاتی در آن صورت گرفته است. تاكید می‌شود كه قلمرو اینكوترمز به موضوعاتی كه مربوط به حقوق و وظایف طرفین قرارداد فروش با توجه به تحویل كالای فروخته شده (به مفهوم «ملموس» آن و نه «ناملموس» مانند نرم افزار رایانه) محدود می‌گردد.

  در مورد اینكوترمز دوبار دو تصوّر اشتباه بسیار متدوال وجود دارد. اول اینكه اغلب اینكوترمز را اصطلاحات مربوط به قرارداد حمل تلقی می‌كنند تا قرارداد فروش. دوم اینكه گاهی به اشتباه تصور می­كنند اینکوترمز ناظر بر تمام وظایفی است كه طرفین ممكن است مایل باشند آن را در قرارداد فروش بگنجانند.

همانطور كه همیشه اتاق بازرگانی بین المللی تاكید كرده است اینكوترمز صرفاً محدود می شود به رابطه بین فروشنده و خریداران تحت قرار داد فروش و آنهم در برخی زمینه‌های كاملاً مشخص.

ضمن اینكه برای صادر كنندگان و وارد كنندگان حائز اهمیت زیاد است كه ارتباط علمی بین قرار دادهای مختلف مربوط به فروش بین المللی (كالا) را كه در آن علاوه بر قرار داد فروش قرار داد حمل قرار داد بیمه و قرار داد تامین مالی نیز مورد نیاز می باشد مدنظر داشته باشند اینكوترمز فقط مربوط می‌شود به یكی از این قراردادها یعنی قرار داد فروش

معهذا توافق طرفین در مورد استفاده از یك اصطلاح اینكوترمز خاص الزماً بر سایر قراردادها نیز تاثیر می گذارد مثلاً اگر فروشنده ای با قرار داد مبتنی بر شرایط ٍCFR  یا CIF موافقت كند نمی تواند قرار داد را بجز از طریق حمل دریایی از طریق شیوه حمل دیگری اجرا نماید. زیرا كه طبق شرایط مذكور باید بارنامه یا هر سند دریایی دیگری را به خریدار ارائه نماید كه در صورت استفاده از روش حمل دیگری تسلیم چنین مدركی امكانپذیر نیست.

بعلاوه سند حمل قید شده در اعتبار اسنادی الزماً مربوط به وسیله حمل مورد نظر می‌باشد ثانیاً اینكوترمز با برخی از وظایف و تكالیف معین سروكار دارد مانند وظیفه فروشنده در مورد قرار دادن كالا در اختیار خریدار یا تسلیم و تحویل آن جهت حمل یا تحویل در مقصد و همچنین وظایف مربوط به تقسیم خطر (ریسك) بین طرفین در موارد مذكور بعلاوه وظایف دیگری كه اینكوترمز به آنها مربوط می‌شود عبارتند از ترخیص كالا برای صدور و ورود بسته بندی كالا وظایف خریدار در مورد تحویل گرفتن كالا همچنین تكلیف اثبات اینكه وظایف مربوط كاملاً انجام شده است می باشد اگر چه اینكوترمز برای اجرای قرار داد فروش فوق العاده مهم می باشد ولی بسیاری از مشكلاتی كه ممكن است در قرارداد بوجود آید مانند انتقال مالكیت (كالا) و سایر حقوق مالكیت ناشی از آن و نقص قرار داد و عواقب برائت از مسئولیت در موارد خاص ارتباطی با اینكوترمز ندارد.

باید مذكور شد كه هدف این نیست كه اینكوترمز جایگزین آن دسته از شرایط قرار داد اعلم از شرایط استاندارد و یا شرایط ناشی از مذكرات كه در یك قرارد اد كامل فروش مورد نیاز است بشود بطور كلی اینكوترمز با عواقب ناشی از نقض قرار داد و هر گونه سلب مسئوولیت ناشی از موانع مختلف ربطی ندارد. اینگونه مسائل باید با شرایطی كه در قرار داد فروش مقرر می شود و قوانین حاكم حل و فصل گردد.

همیشه ابتدا اینكوترمز در موارد فروش كالا جهت تحویل در محدوده فراملی و در نتیجه شرایط تجارت بین المللی كاربرد داشته است معهذا عملاً در مواردی كه اینكوترمز حتی در قراردادهای فروش صرفاً داخلی نیز گنجانده می شود در این صورت بندهای الف 2 و ب 2 و همینطور شرایط دیگر ذكر شده در سایر مواد كه در ارتباط با صادرات و واردات می‌باشد كاربرد فراوان دارد.

 2- علت باز نگری اینكوترمز

علت اصلی بازنگری مكرر اینكوترمز نیاز به تطبیق آن با روش معمول تجاری روز می باشد. بدین لحاظ در سال 1980 شرط Carrier   free  (اكنون FCA  ) به منظور انطباق با موارد متعددی كه نقطه تحویل كالا در تجارت از طریق حمل دریایی دیگر نقطه موسوم به FOB (یعنی عبور از نرده لبه كشتی) نمی‌باشد، بلكه نقطه تحویل در خشكی است و قبل از بارگیری روی عرشه كشتی یا در محلی كه كالا در كانتینر به منظور حمل از طریق دریا یا حمل مركب بارچینی می شود. در بازنگری اینكوترمز در سال 1990 شرایط مربوط به وظایف فروشنده در تهیه مدارك تحویل (كالا) اجازه داده شد. در مواردی كه طرفین با ارتباط اكترنیكی موافقت كرده اند، پیام‌های اكترونیكی (EDI) جایگزین اسناد كاغذی می‌شود. لازم به گفتن نیست كه مرتباً تلاش می‌شود تا تهیه و ارائه اینكوترمز به نحوی بهبود یابد تا موجب تسهیل در كاربرد عملی آن گردد.

  3- اینكوترمز 2000

در جریان بازنگری اینكوترمز كه حدود دو سال بطور انجامید اتاق بازرگانی بین المللی با استعلام و دعوت از طریق كمیته ‌های ملی نظرات و بازتابهای مربوط به پیشنویسها را كه توسط طیف بسیار وسیعی از تجار در سراسر دنیا ارائه شده بود جمع آوری كرد. در حقیقت جای سپاسگزاری است كه مشاهده می‌شود بازنگری جدید نسبت به بازنگریهای قبلی مورد توجه بیشتری از طرف استفاده كنندگان آن در سراسر دنیا قرار گرفته است. نتیجه این گفتمان اینكوترمز 2000 می‌باشد كه در مقایسه با اینكوترمز 1990 تغییراتی یافته است. البته واضح است كه اكنون اینكوترمز از مقبولیت جهانی برخوردار است و بنابر این اتاق بازرگانی بین المللی تصمیم گرفته است كه این شهرت جهانی را حفظ و به همین لحاظ از انجام تغییرات پرهیز كند. از طرف دیگر اقدامات جدی در جهت اطمینان از اینكه عبارات بكار برده شده در اینكوترمز 2000 بوضوح و دقیقاً منعكس كننده فعالیت تجاری باشد صورت پذیرفته است. مضافاً اینكه تغییرات اساسی در دو زمینه انجام گرفته است.

-          وظایف ترخیص از گمرك و پرداخت حقوق گمركی در شرایط FAS و DEQ

-          وظایف بارگیری و تخلیه در شراط FCA

تمام تغییرات اعم از اساسی یا رسمی به تحقیقات كامل از استفاده كنندگان از اینكوترمز انجام شده است و بخصوص در خواستها و پرسشهای دریافتی از سال 1990 توسط گروه كارشناسی اینكوترمز كه برای ارئه خدمات بیشتر به استفاده كنندگان اینكوترمز تشكیل شده مدنظر قرار گرفته است.

4- منظور نمودن اینكوترمز در قرار داد فروش

با توجه به تغییراتی كه هر از گاه در اینكوترمز داده می شود این نكته اهمیت دارد كه طرفین قراردادی كه مایلند اینكوترمز را در قرار داد فروش خود منظور نمایند باید همیشه صراحتاً به نسخه شماره جاری اینكوترمز اشاره نمایند. این موضوع ممكن است بسادگی نادیده گرفته شود مثلاً در موارد كه در نمونه‌ های استاندارد قرار داد یا فرمهای سفارش كالا كه توسط بازرگانان استفاده می شود به نسخه قبلی اینكوترمز اشاره شده باشد. اشاره نكردن به نسخه جاری ممكن است بعداً در مورد اینكه آیا قصد طرفین منظور نمودن طرفین منظور نمودن نسخه جاری یا نسخه قبلی در قرار داد شان بوده است موجب بروز اختلاف شود. بنابر این بازرگانانی كه قصد دارند از اینكوترمز 2000 استفاده كنند باید بوضوح مشخص نمایند كه « اینكوترمز 2000 » بر قرارداد آنها حاكم است.

 5ـ ساختار اینكوترمز

در سال 1990 برای سهولت درك، مقررات به چهار گروه مختلف پایه تقسیم شدند گروه اول شرایطی كه فروشنده براساس آن كالا را در محوطه فعالیت خود به خریدار می‌دهد “E”. گروه دوم شرایطی كه فروشنده كالا را در محل تعیین شده توسط خریدار به حمل كننده تحویل می‌دهد“E”. گروه سوم شرایط و اصطلاحاتی كه فروشنده قرارداد حمل را بدون قبول ریسك مسئولیت فقدان یا خسارت وارد به كالا یا هزینه‌های اضافه هزینه‌های اضافه كه بعد از حمل و ارسال واقع می‌شود منعقد می‌كند “C” و نهایتاً گروه چهارم شرایطی كه براساس آن فروشنده كلیه هزینه‌ها و مسئولیت آوردن كالا به مقصد را بعهده دارد “D”.

جدول زیر براساس طبقةبندی مذكور تهیه شده است.

  

گروه -E عزیمت خروج

Departure

تحویل در محل كار (محل تعیین شده)

EXW

گروه F- كرایه حمل اصلی پرداخت نشده

Main Carriage unpaid

تحویل به حمل كننده (محل تعیین شده)

FCA

تحویل در كنار كشتی (بندر مبدأ تعیین شده)

FAS

تحویل روی عرشه (بندر حمل تعیین شده)

FOB

گروه C- كرایه حمل اصلی پرداخت شده

Main Carriage paid

ارزش هزینه و كرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)

CFR

ارزش هزینه بیمه و كرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)

CIF

كرایه حمل پرداخت شده تا (مقصد تعیین شده)

CPT

كرایه حمل و بیمه پرداخت شده (مقصد تعیین شده)

CIP

گروه D- ورود

Arrival

تحویل در مرز (نام مرز تعیین شده)

DAF

تحویل از كشتی (بندر مقصد تعیین شده)

DES

تحویل در بارانداز (بندر مقصد تعیین شده)

DEQ

تحویل عوارض پرداخت نشده (مقصد تعیین شده)

DDU

تحویل عوارض پرداخت شده (مقصد تعیین شده)

DDP

 

ضمناً در مورد همه اصطلاحات و شرایط مانند اینكوترمز 1990 وظایف طرفین طبق مقررات مربوط تحت 10 عنوان طبقه‌بندی شده‌اند كه هر عنوان در قسمت فروشنده «بازتاب» موقعیت خریدار نسبت به همان موضوع می‌باشد.

 6- ترمینولوژی

هنگام تدوین اینكوترمز 2000 نهایت كوشش بعمل آمده است كه عبارت مختلفی كه در كلیه مقررات سیزده گانه بكار برده می‌شود یكنواخت باشد و بدین ترتیب از استفاده از عبارت مختلف كه دارای

مفهوم یكنواخت باشد و بدین ترتیب از استفاده از عبارات مختلف كه دارای مفهوم یكسان هستند اجتناب شده است و همچنین هرجا كه امكان داشته است از عباراتی كه در كنوانسیون سازمان ملل متحده در سال 1980 در مورد قراردادهای فروش كالا (CISG) مطرح گردیده، استفاده شده است.و......

مشاهده متن کامل(کلیک کنید)


منبع: وبلاگ استاد موسوی هاشمی

نظرات() 

مردی از سرزمین نیزارها

از شیخ انصاری پرسیدم که چرا چون دیگران و پیشینگان،ساده ننوشتی و رازواره ها بر قلم آوردی؟

فرمود:اگر ساده مینوشتم چون تو! ملعبه­ دست سارقان ادبی میشدم که آثار و افکارت را به یغما بردند و می­ برند ! و تو ناچار شدی که کتاب(الفارق بین المولف والسارق)بنویسی! اما تا خلق دریابند که چه چیزها از تو به یغما برده اند کار از کار گذشته است وتا تریاق از عراق آورند،مارگزیده مرده باشد. انگشت عبرت به دهان گزیدم و در خود خزیدم وبه اندیشه فرو رفتم واین سرود به یاد آن مرد بزرگ گفتم:

مردی از سرزمین نیزارها

در روزگار قدیم،

سرزمین فرات و کارون

سرزمین نیازها بود.

از آن دیار،

از میان نیزارهای شکر بار

مردی برخواست(شیخ انصاری رحمه الله علیه)

با مایه ی تلاش و زحمت

متکی بر عصای همت.

با این و آن،بسیار نشست

وسرانجام با علم خود

به لاهوت پیوست.

و علم خویش به طایر قدس سپرد.

پس از او خلقی پرسان و جویان

دوان و دوان

از ناسوت به لاهوت رفتند

عمری دراز به تماشای آن طایر قدس نشستند

ولی هرگز برنگشتند.

جزآن استاد پیر ما

که چون درس میگفت:

دستی بر لاهوت داشت،

و دستی بر ناسوت.

من اینک آن علم لاهوتی را

به عالم ناسوت،فرود آوردم

و به اوراق و دفتر سپردم.

..................................................................................

کتاب علم حقوق در گذر تاریخ

نوشته ی پروفسور محمد جعفر جعفری لنگرودی

صفحات226و227

نظرات() 

http://s3.picofile.com/file/7371204943/Untitled_2.jpg
 منبع عکس:وبلاگ استاد موسوی هاشمی (اندیشه ی نوین)

اتوبیوگرافی ( زندگی نامه خودنوشت ) مرحوم دکتر مهدی شهیدی ره
به طور خلاصه اینجانب مهدی شهیدی ، استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ملی سابق) [در سال 1313] در یك خانواده فرهنگی علمی در شهر قزوین زاده شدم و پدرم را در سنین كودكی از دست دادم.
پس از دوره ابتدایی و متوسطه به اخذ دیپلم ریاضی و مدارك دانشگاهی به موازات مطالعات در ادبیات عرب، منطق، فلسفه، فقه، اصول و سایر علوم مربوط و اخذ گواهی اجتهاد نایل آمدم.
پس از موفقیت در مسابقه ورودی دانشگاه در رشته های مختلف ریاضی، ادبی، طبیعی مانند علوم ریاضی، پزشكی، حقوق و اقتصاد، رشته حقوق دانشكده حقوق دانشگاه تهران را برگزیدم. پس از گذراندن دوره های لیسانس و فوق لیسانس حقوق خصوصی با درجه ممتاز و با گذراندن دوره كارآموزی ، پروانه وكالت دادگستری را به دست آوردم. سپس به كشور فرانسه عزیمت كردم و ظرف مدت كوتاهی كه تا آن زمان سابقه‎ای برای آن معلوم نشده ، دوره D.E.S را در حقوق خصوصی و D.E.S. در علوم كیفری را طی كردم و دكترای دولتی (Etat ) را در حقوق خصوصی اخذ كردم و رساله دیگری برای دكترای علوم كیفری در پاریس ثبت كردم كه پس از بازگشت به ایران به علت اشتغال زیاد مجال گذراندن رساله این رشته را نیافتم.
پس از بازگشت از فرانسه به عضویت هیئت علمی دانشكده حقوق دانشگاه ملی ایران آن زمان با مرتبه استادیاری درآمدم و به موازات تدریس، به طور محدود به كار وكالت دادگستری نیز پرداختم.
در دعاوی بین‎المللی به عنوان صاحب نظر و یا وكیل مدافع شركت كردم و سالها برای كانون وكلای دادگستری مركز در اختبار و كمیته استفتائات فعالیت كردم.
ساعات تدریس من زیاد بود و در شروع فعالیت آموزشی و برای سه نیمسال تحصیلی پنجاه ساعت در هفته در دانشكده‎های حقوق و نیز علوم سیاسی و اقتصادی و موسسات دیگر تدریس كردم. تا كنون استاد راهنمای بیش از یكصد و بیست پایان نامه كارشناسی ارشد و دكتری بوده‎ام.
كتابهایی چون، تشكیل قراردادها و تعهدات، اصول قراردادها و تعهدات، آثار قراردادها و تعهدات ،سقوط تعهدات و ارث از اینجانب منتشر شده است..
مقالات و سخنرانی های متعددی در رشته های حقوق مدنی، تجارت، بین‎الملل خصوصی و علوم كیفری و نیز در موضوعات مستحدث، مانند تلقیح مصنوعی انسان و ناباروری و غیره از اینجانب چاپ و منتشر شده است.
در سال ۱۳۷۲ به عنوان استاد نمونه دانشگاه شهید بهشتی و در سال ۱۳۸۰ به عنوان استاد نمونه دانشگاههای كشور برگزیده شدم.
مدتی نیز به تدریس قضات دادگستری تهران، اشتغال داشته و دارم.
اكنون به تدریس در مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد ودكترای دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و نیز دكترای دانشگاه تربیت مدرس و به طور محدود به و كالت دادگستری اشتغال دارم.

سوابق تحصیل:
گواهی اجتهاد در مورد علوم فلسفه،ادبیات ، فقه واصول ،كارشناسی وكارشناسی ارشد رشته حقوق بارتبه‌ممتازی ازدانشكده حقوق تهران ، دوره D.E.S ‏حقوق خصوصی ) دیپلم مطالعات عالی دولتی ( ازفرانسه ،دوره D.E.S ‏علوم كیفری ) دیپلم مطالعات عالی دولتی (ازفرانسه ، دكترای دولتی حقوق خصوصی از فرانسه ،تدریس در دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ودانشكده اقتصاد وعلوم بانكی وخدمات اجتماعی.

زمینه های علمی و تحقیقاتی:
لوایح قانونی قانون مجازات ، ط‌رح قانون اساسی، اصلاح قانون تجارت ، مسائل معضل حقوقی استعلام شده از ط‌رف كانون وكلای دادگستری ،دعاوی مطروح بین سازمانهای دولتی واشخاص حقیقی وحقوقی خارجی ،مسائل استعلام شده از سوی بانك مركزی و دفتر خدمات حقوقی بین المللی دركمیته های تخصصی و شورای حقوقی وزارت راه وترابری.

زمینه علمی مقالات:
مسائل متنوع حقوقی ،حقوق مدنی بازرگانی وادله اثبات دعوی ،مسائل حقوقی مربوط به موضوعات مستحدث حاوی بحثها و تحلیلهای حقوقی برای اولین بار نظیر تلقیح مصنوعی انسان ،وضعیت حقوقی كودك آزمایشگاهی و مسائل كیفری.
استاد مهدی شهیدی در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۳ به رحمت حق پیوست.

منبع زندگی نامه: وبلاگ هواداران دکتر مهدی شهیدی

نظرات() 

طراحی این سایت بسیار کار خوب و کاربردی است و دیگر ادعای جهل به قانون از هیچ کاربر اینترنتی مسموع نخواهد بود
نظرات() 

سه مبنا بود آدمی را مرام          گشاده کند زندگی بر انام
بنای نخستین بر آزادی است      اراده و عزم بشر هادی است
حقوق بشر مصدر جلوه هاست   که هریک از آن گوهری پربهاست
که آزادگی جوهر آدمی است      حقوق بشر، هان! بر آن متکی است
مشو بنده و برده دیگران             رها آفریدت خدای جهان
به آزادگی ره سپارند انام            به آزادگان صد درود و سلام
اینم یه بیت از خودم

مشو غرقه در خصوصی و جزای      حقوق عمومی بجوی در ارشد بجای


نظرات() 

رشته حقوق عمومی به بررسی و تبیین روابط فی ما بین دولت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی هر جامعه می‌پردازد. مفهوم قدرت و حاكمیت، حدود و ثغور اعمال حاكمیت عمومی و چگونگی جلوگیری از تضییع حقوق افراد جامعه توسط مقامات عمومی از مباحث عمده این گرایش می‌باشد. حقوق اساسی، حقوق اداری ، حقوق كار و حقوق مالی از زیر‌شاخه‌های این گرایش به شمار می‌آید و هدف نهایی آن تبیین مفهوم قدرت حاكمیت و چگونگی اعمال حاكمیت عمومی با توجه به حفظ حقوق اشخاص می‌باشد.
در آزمون كارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی از داوطلبان در پنج عنوان درسی امتحان به عمل می‌آید كه هر یك دارای منبع خاصی برای مطالعه بوده و مواد و ضرایب هر یك به شرح جدول روبرو می‌باشد.


عنوان درس ضریب
متون حقوقی
متون فقه
بین الملل عمومی
حقوق اداری
حقوق اساسی
1
1
1
2
2دسترسی به دیگر منابع آزمونهای كارشناسی ارشد حقوق
حقوق بشر
حقوق خصوصی
حقوق مالكیت فكری
حقوق تجارت بین الملل
حقوق محیط زیست

منبع:dadafarin.com

«طول این دوره، حداقل چهار نیم‏سال تحصیلی (=چهار ترم) و

حداکثر پنج نیم‏سال تحصیلی با پایان‏نامه (پنج ترم با پایان نامه) است

و هر دانشجو باید 32 واحد را طبق برنامه تنظیمی بگذراند ...».

«تعداد کل واحدهای درسی رشته حقوق عمومی 32 واحد به شرح زیر می‏باشد:

1. دروس اختصاصی (اعم از الزامی و اختیاری) 28 واحد طبق فهرست دروس.

[21 واحد دروس الزامی+انتخاب 7 واحد دروس اختیاری از میان 26 عنوان درس اختیاری]

                2. رساله 4 واحد با توجه به آئین‏نامه کارشناسی ارشد مصوب شورایعالی برنامه‏ریزی».

لیست دروس الزامی كارشناسی ارشد حقوق عمومی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق بین الملل كیفری

2

2 تاریخ تحولات حقوق عمومی 2
3 حقوق مالی 2
4 متون حقوقی بزبان خارجی 2 1
5 متون حقوقی بزبان خارجی 1 1
6 حقوق كار 2
7 حقوق اداری ایران 2
8 حقوق عمومی در اسلام 2
9 حقوق اساسی تطبیقی 3
10 حقوق بین الملل عمومی 3
11 حقوق اداری تطبیقی 2
12 مبانی حقوق عمومی 2
13 سمینار 1
14 پایان نامه 4
جمع

29

لیست دروس انتخابی كارشناسی ارشد حقوق عمومی

ردیف نام درس تعداد واحد
1 حقوق تأمین اجتماعی 1
2 حقوق محیط زیست 1
3 حقوق منابع طبیعی 1
4 حقوق اساسی كشورهای اسلامی 2
5 جامعه شناسی حقوق عمومی 2
6 حقوق معاهدات بین المللی 2
7 قراردادهای اداری 1
8 حقوق بین الملل اسلامی 2
9 حقوق حل اختلافات بین الملل 2
10 حقوق شهری و روستایی 1
11 نظامهای انتخاباتی 2
12 آزادی های عمومی 1
13 حقوق مخاصمات مسلحانه 2

       منبع:shirazu.ac.ir

نظرات() 

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic