تبلیغات
دانشجوی حقوق - نگاهی اجمالی بر اینکوترمز و آخرین تغییرات آن

دانشجوی حقوق

«بسم­ الله الرحمن الرحیم»

مقدمه

1-  هدف و قلمرو اینكوترمز

    هدف از اینكوترمز ارائه مجموعه‌­ای از مقررات بین­ المللی برای تفسیر متداول­ترین اصطلاحات مورد استفاده در تجارت خارجی است. بدین ترتیب از چندگانگی تفسیر این اصطلاحات در كشورهای مختلف پرهیز می­شود یا حداقل تا میزان قابل ملاحضه­‌ای كاهش می‌یابد.

   اغلب طرفین قرارداد از روش­های تجاری مختلف كشور مقابل بی ­اطلاع هستند و این موضوع می‌تواند موجب سوء تفاهم، اختلاف و دعاوی حقوقی، اتلاف وقت و صرف پول زیادی شود. به منظور رفع چنین مشكلاتی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) اولین بار در سال 1936 مجموعه‌ای از مقررات بین­المللی را برای تفسیر اصطلاحات تجاری منتشر كرد كه به «اینكوترمز 1936» موسوم شد. بعداً در سالهای 1953، 1967، 1976، 1980، 1990، 2000 و اكنون در سال 2010 به منظور انطباق با روش­های معمول تجارت بین­المللی جاری اصلاحات و اضافاتی در آن صورت گرفته است. تاكید می‌شود كه قلمرو اینكوترمز به موضوعاتی كه مربوط به حقوق و وظایف طرفین قرارداد فروش با توجه به تحویل كالای فروخته شده (به مفهوم «ملموس» آن و نه «ناملموس» مانند نرم افزار رایانه) محدود می‌گردد.

  در مورد اینكوترمز دوبار دو تصوّر اشتباه بسیار متدوال وجود دارد. اول اینكه اغلب اینكوترمز را اصطلاحات مربوط به قرارداد حمل تلقی می‌كنند تا قرارداد فروش. دوم اینكه گاهی به اشتباه تصور می­كنند اینکوترمز ناظر بر تمام وظایفی است كه طرفین ممكن است مایل باشند آن را در قرارداد فروش بگنجانند.

همانطور كه همیشه اتاق بازرگانی بین المللی تاكید كرده است اینكوترمز صرفاً محدود می شود به رابطه بین فروشنده و خریداران تحت قرار داد فروش و آنهم در برخی زمینه‌های كاملاً مشخص.

ضمن اینكه برای صادر كنندگان و وارد كنندگان حائز اهمیت زیاد است كه ارتباط علمی بین قرار دادهای مختلف مربوط به فروش بین المللی (كالا) را كه در آن علاوه بر قرار داد فروش قرار داد حمل قرار داد بیمه و قرار داد تامین مالی نیز مورد نیاز می باشد مدنظر داشته باشند اینكوترمز فقط مربوط می‌شود به یكی از این قراردادها یعنی قرار داد فروش

معهذا توافق طرفین در مورد استفاده از یك اصطلاح اینكوترمز خاص الزماً بر سایر قراردادها نیز تاثیر می گذارد مثلاً اگر فروشنده ای با قرار داد مبتنی بر شرایط ٍCFR  یا CIF موافقت كند نمی تواند قرار داد را بجز از طریق حمل دریایی از طریق شیوه حمل دیگری اجرا نماید. زیرا كه طبق شرایط مذكور باید بارنامه یا هر سند دریایی دیگری را به خریدار ارائه نماید كه در صورت استفاده از روش حمل دیگری تسلیم چنین مدركی امكانپذیر نیست.

بعلاوه سند حمل قید شده در اعتبار اسنادی الزماً مربوط به وسیله حمل مورد نظر می‌باشد ثانیاً اینكوترمز با برخی از وظایف و تكالیف معین سروكار دارد مانند وظیفه فروشنده در مورد قرار دادن كالا در اختیار خریدار یا تسلیم و تحویل آن جهت حمل یا تحویل در مقصد و همچنین وظایف مربوط به تقسیم خطر (ریسك) بین طرفین در موارد مذكور بعلاوه وظایف دیگری كه اینكوترمز به آنها مربوط می‌شود عبارتند از ترخیص كالا برای صدور و ورود بسته بندی كالا وظایف خریدار در مورد تحویل گرفتن كالا همچنین تكلیف اثبات اینكه وظایف مربوط كاملاً انجام شده است می باشد اگر چه اینكوترمز برای اجرای قرار داد فروش فوق العاده مهم می باشد ولی بسیاری از مشكلاتی كه ممكن است در قرارداد بوجود آید مانند انتقال مالكیت (كالا) و سایر حقوق مالكیت ناشی از آن و نقص قرار داد و عواقب برائت از مسئولیت در موارد خاص ارتباطی با اینكوترمز ندارد.

باید مذكور شد كه هدف این نیست كه اینكوترمز جایگزین آن دسته از شرایط قرار داد اعلم از شرایط استاندارد و یا شرایط ناشی از مذكرات كه در یك قرارد اد كامل فروش مورد نیاز است بشود بطور كلی اینكوترمز با عواقب ناشی از نقض قرار داد و هر گونه سلب مسئوولیت ناشی از موانع مختلف ربطی ندارد. اینگونه مسائل باید با شرایطی كه در قرار داد فروش مقرر می شود و قوانین حاكم حل و فصل گردد.

همیشه ابتدا اینكوترمز در موارد فروش كالا جهت تحویل در محدوده فراملی و در نتیجه شرایط تجارت بین المللی كاربرد داشته است معهذا عملاً در مواردی كه اینكوترمز حتی در قراردادهای فروش صرفاً داخلی نیز گنجانده می شود در این صورت بندهای الف 2 و ب 2 و همینطور شرایط دیگر ذكر شده در سایر مواد كه در ارتباط با صادرات و واردات می‌باشد كاربرد فراوان دارد.

 2- علت باز نگری اینكوترمز

علت اصلی بازنگری مكرر اینكوترمز نیاز به تطبیق آن با روش معمول تجاری روز می باشد. بدین لحاظ در سال 1980 شرط Carrier   free  (اكنون FCA  ) به منظور انطباق با موارد متعددی كه نقطه تحویل كالا در تجارت از طریق حمل دریایی دیگر نقطه موسوم به FOB (یعنی عبور از نرده لبه كشتی) نمی‌باشد، بلكه نقطه تحویل در خشكی است و قبل از بارگیری روی عرشه كشتی یا در محلی كه كالا در كانتینر به منظور حمل از طریق دریا یا حمل مركب بارچینی می شود. در بازنگری اینكوترمز در سال 1990 شرایط مربوط به وظایف فروشنده در تهیه مدارك تحویل (كالا) اجازه داده شد. در مواردی كه طرفین با ارتباط اكترنیكی موافقت كرده اند، پیام‌های اكترونیكی (EDI) جایگزین اسناد كاغذی می‌شود. لازم به گفتن نیست كه مرتباً تلاش می‌شود تا تهیه و ارائه اینكوترمز به نحوی بهبود یابد تا موجب تسهیل در كاربرد عملی آن گردد.

  3- اینكوترمز 2000

در جریان بازنگری اینكوترمز كه حدود دو سال بطور انجامید اتاق بازرگانی بین المللی با استعلام و دعوت از طریق كمیته ‌های ملی نظرات و بازتابهای مربوط به پیشنویسها را كه توسط طیف بسیار وسیعی از تجار در سراسر دنیا ارائه شده بود جمع آوری كرد. در حقیقت جای سپاسگزاری است كه مشاهده می‌شود بازنگری جدید نسبت به بازنگریهای قبلی مورد توجه بیشتری از طرف استفاده كنندگان آن در سراسر دنیا قرار گرفته است. نتیجه این گفتمان اینكوترمز 2000 می‌باشد كه در مقایسه با اینكوترمز 1990 تغییراتی یافته است. البته واضح است كه اكنون اینكوترمز از مقبولیت جهانی برخوردار است و بنابر این اتاق بازرگانی بین المللی تصمیم گرفته است كه این شهرت جهانی را حفظ و به همین لحاظ از انجام تغییرات پرهیز كند. از طرف دیگر اقدامات جدی در جهت اطمینان از اینكه عبارات بكار برده شده در اینكوترمز 2000 بوضوح و دقیقاً منعكس كننده فعالیت تجاری باشد صورت پذیرفته است. مضافاً اینكه تغییرات اساسی در دو زمینه انجام گرفته است.

-          وظایف ترخیص از گمرك و پرداخت حقوق گمركی در شرایط FAS و DEQ

-          وظایف بارگیری و تخلیه در شراط FCA

تمام تغییرات اعم از اساسی یا رسمی به تحقیقات كامل از استفاده كنندگان از اینكوترمز انجام شده است و بخصوص در خواستها و پرسشهای دریافتی از سال 1990 توسط گروه كارشناسی اینكوترمز كه برای ارئه خدمات بیشتر به استفاده كنندگان اینكوترمز تشكیل شده مدنظر قرار گرفته است.

4- منظور نمودن اینكوترمز در قرار داد فروش

با توجه به تغییراتی كه هر از گاه در اینكوترمز داده می شود این نكته اهمیت دارد كه طرفین قراردادی كه مایلند اینكوترمز را در قرار داد فروش خود منظور نمایند باید همیشه صراحتاً به نسخه شماره جاری اینكوترمز اشاره نمایند. این موضوع ممكن است بسادگی نادیده گرفته شود مثلاً در موارد كه در نمونه‌ های استاندارد قرار داد یا فرمهای سفارش كالا كه توسط بازرگانان استفاده می شود به نسخه قبلی اینكوترمز اشاره شده باشد. اشاره نكردن به نسخه جاری ممكن است بعداً در مورد اینكه آیا قصد طرفین منظور نمودن طرفین منظور نمودن نسخه جاری یا نسخه قبلی در قرار داد شان بوده است موجب بروز اختلاف شود. بنابر این بازرگانانی كه قصد دارند از اینكوترمز 2000 استفاده كنند باید بوضوح مشخص نمایند كه « اینكوترمز 2000 » بر قرارداد آنها حاكم است.

 5ـ ساختار اینكوترمز

در سال 1990 برای سهولت درك، مقررات به چهار گروه مختلف پایه تقسیم شدند گروه اول شرایطی كه فروشنده براساس آن كالا را در محوطه فعالیت خود به خریدار می‌دهد “E”. گروه دوم شرایطی كه فروشنده كالا را در محل تعیین شده توسط خریدار به حمل كننده تحویل می‌دهد“E”. گروه سوم شرایط و اصطلاحاتی كه فروشنده قرارداد حمل را بدون قبول ریسك مسئولیت فقدان یا خسارت وارد به كالا یا هزینه‌های اضافه هزینه‌های اضافه كه بعد از حمل و ارسال واقع می‌شود منعقد می‌كند “C” و نهایتاً گروه چهارم شرایطی كه براساس آن فروشنده كلیه هزینه‌ها و مسئولیت آوردن كالا به مقصد را بعهده دارد “D”.

جدول زیر براساس طبقةبندی مذكور تهیه شده است.

  

گروه -E عزیمت خروج

Departure

تحویل در محل كار (محل تعیین شده)

EXW

گروه F- كرایه حمل اصلی پرداخت نشده

Main Carriage unpaid

تحویل به حمل كننده (محل تعیین شده)

FCA

تحویل در كنار كشتی (بندر مبدأ تعیین شده)

FAS

تحویل روی عرشه (بندر حمل تعیین شده)

FOB

گروه C- كرایه حمل اصلی پرداخت شده

Main Carriage paid

ارزش هزینه و كرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)

CFR

ارزش هزینه بیمه و كرایه حمل (بندر مقصد تعیین شده)

CIF

كرایه حمل پرداخت شده تا (مقصد تعیین شده)

CPT

كرایه حمل و بیمه پرداخت شده (مقصد تعیین شده)

CIP

گروه D- ورود

Arrival

تحویل در مرز (نام مرز تعیین شده)

DAF

تحویل از كشتی (بندر مقصد تعیین شده)

DES

تحویل در بارانداز (بندر مقصد تعیین شده)

DEQ

تحویل عوارض پرداخت نشده (مقصد تعیین شده)

DDU

تحویل عوارض پرداخت شده (مقصد تعیین شده)

DDP

 

ضمناً در مورد همه اصطلاحات و شرایط مانند اینكوترمز 1990 وظایف طرفین طبق مقررات مربوط تحت 10 عنوان طبقه‌بندی شده‌اند كه هر عنوان در قسمت فروشنده «بازتاب» موقعیت خریدار نسبت به همان موضوع می‌باشد.

 6- ترمینولوژی

هنگام تدوین اینكوترمز 2000 نهایت كوشش بعمل آمده است كه عبارت مختلفی كه در كلیه مقررات سیزده گانه بكار برده می‌شود یكنواخت باشد و بدین ترتیب از استفاده از عبارت مختلف كه دارای

مفهوم یكنواخت باشد و بدین ترتیب از استفاده از عبارات مختلف كه دارای مفهوم یكسان هستند اجتناب شده است و همچنین هرجا كه امكان داشته است از عباراتی كه در كنوانسیون سازمان ملل متحده در سال 1980 در مورد قراردادهای فروش كالا (CISG) مطرح گردیده، استفاده شده است.و......

مشاهده متن کامل(کلیک کنید)


منبع: وبلاگ استاد موسوی هاشمی

نظرات() 
Bret
چهارشنبه 3 مرداد 1397 04:56 ب.ظ
Excellent site you have here.. It's difficult to find good quality writing like yours nowadays.
I seriously appreciate people like you! Take care!!
chocolate
شنبه 15 اردیبهشت 1397 06:02 ب.ظ
Hello colleagues, its great paragraph regarding cultureand
completely defined, keep it up all the time.
Generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 05:25 ب.ظ

You expressed this adequately.
cialis online napol cialis bula online prescriptions cialis cialis 5mg price cialis per pill cialis prezzo al pubblico cilas usa cialis online cialis tablets for sale cialis canada
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 10:05 ب.ظ

Many thanks, Plenty of postings!

cialis pills price each recommended site cialis kanada try it no rx cialis cialis pills in singapore cialis 5 mg effetti collateral american pharmacy cialis look here cialis cheap canada tadalafil tablets cialis patent expiration american pharmacy cialis
http://trishamcglamery.weebly.com/blog/treating-hammertoe-pain
یکشنبه 15 مرداد 1396 11:53 ب.ظ
Having read this I believed it was rather enlightening.

I appreciate you taking the time and energy to put this article together.
I once again find myself spending way too much time both reading and leaving
comments. But so what, it was still worth it!
How we can increase our height?
جمعه 13 مرداد 1396 09:00 ب.ظ
This post is worth everyone's attention. When can I find out more?
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 01:13 ب.ظ
Ridiculous story there. What occurred after?
Thanks!
سید مصطفی سیدی
پنجشنبه 24 اسفند 1391 11:25 ق.ظ
سلام دوست عزیز وبلاگ فوق العاده ای داری، اگه دوست داری با من تبادل لینک کنی ابتدا منو با نام بهشتیان لینک کن سپس اطلاع بده تا با چه نامی لینکت کنم، با تشکر
به من هم سر بزن
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :